اصفهان، مروارید خاورمیانه است اصفهان، مروارید خاورمیانه است
اصفهان، مروارید خاورمیانه است

وزیر امور خارجه سویس از آثار تاریخی اصفهان بازدید کرد.

پای گنبد مسجد شیخ لطف‌الله دوباره به دفتر ریاست جمهوری باز شد پای گنبد مسجد شیخ لطف‌الله دوباره به دفتر ریاست جمهوری باز شد
پای گنبد مسجد شیخ لطف‌الله دوباره...

نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور خواست که شخصا به فکر گنبد مسجد شیخ لطف‌الله باشد