برگزاری نشست خبری روز جهانی گردشگری برگزاری نشست خبری روز جهانی گردشگری
برگزاری نشست خبری روز جهانی گردشگری

در تاریخ ۵ مهر ۹۹ به مناسبت روز جهانی گردشگری نشست خبری در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار...

گردشگری و توسعه روستایی شعار امسال گردشگری و توسعه روستایی شعار امسال
گردشگری و توسعه روستایی شعار امسال

برگزاری برنامه‌های هفته گردشگری به صورت مجازی و در فضاهای باز/گردشگری و توسعه روستایی شعار امسال