بهره‌برداری از ۵۵ طرح گردشگری و صنایع دستی در اصفهان بهره‌برداری از ۵۵ طرح گردشگری و صنایع دستی در اصفهان
بهره‌برداری از ۵۵ طرح گردشگری و...

همزمان با هفته دولت ۵۵ طرح گردشگری و صنایع دستی در اصفهان بهره‌برداری می‌شود

محور گردشگری زاینده‌رود ساماندهی می‌شود محور گردشگری زاینده‌رود ساماندهی می‌شود
محور گردشگری زاینده‌رود ساماندهی...

شهردار اصفهان و جمعی از مدیران ارشد شهرداری با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دیدار کردند