آرشیو فعالیت های شرکت
🗞️ شرکت توسعه برای توسعه
🗞️ شرکت توسعه برای توسعه

✍️ مصاحبه روزنامه دنیای‌اقتصاد با معینی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری اصفهان

اصفهان قهرمان کارتینگ کشور شد
اصفهان قهرمان کارتینگ کشور شد

کارتینگ رویاها زیرمجموعه شرکت توسعه گردشگری سپاهان، قهرمان کارتینگ کشور شد

برگزاری جلسه مشترک با مدیران مجموعه «اصفهان‌کارت»
برگزاری جلسه مشترک با مدیران مجموعه «اصفهان‌کارت»

مدیران شرکت توسعه گردشگری سپاهان در راستای بهبود و ارتقا سیستم‌های خدماتی به شهروندان و گردشگران نوروزی با مدیران مجموعه «اصفهان‌کارت» جلسه‌ای برقرار نمودند.

گزارش عملكرد يک‌ساله مديريت شهری
گزارش عملكرد يک‌ساله مديريت شهری

🔹 با حضور «علی معینی»؛ مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان (وابسته به شهرداری اصفهان)