سینما 7بعدی صفه
توضیحات

سینما 7 بُعدی صفه
چشم انسان در حال جست و جوی بُعدهاست، هفت بُعد آن را در سینما ۷بُعدی صفه تجربه کنید.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر