اخبار
مصاحبه مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری اصفهان با روزنامه زاینده‌رود مصاحبه مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری اصفهان با روزنامه زاینده‌رود
مصاحبه مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری...

علت پلمب تله کابین و تله سیژ قانون است یا میل و اراده اشخاص؟

علت پلمب تله کابین و تله سیژ قانون است یا میل و اراده اشخاص؟ علت پلمب تله کابین و تله سیژ قانون است یا میل و اراده اشخاص؟
علت پلمب تله کابین و تله سیژ قانون...

چرا با بازرسی‌های ادواری انجام شده اداره استاندارد طی سال‌های اخیر اجازه کار به این مراکز داده شد، اما در این برهه...

تله‌کابین صفه و تله‌سی‌یژ ناژوان، تعطیل تا اطلاع ثانوی تله‌کابین صفه و تله‌سی‌یژ ناژوان، تعطیل تا اطلاع ثانوی
تله‌کابین صفه و تله‌سی‌یژ ناژوان،...

تله‌کابین صفه و تله‌سی‌یژ ناژوان تا اطلاع ثانوی تطیل شدند

بازگشایی مجموعه تفریحی شهر رویاها در خردادماه 1400 بازگشایی مجموعه تفریحی شهر رویاها در خردادماه 1400
بازگشایی مجموعه تفریحی شهر رویاها...

مجموعه تفریحی شهر رویاها و کارتینگ رویاها دوباره بازگشایی شد

مصاحبه مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری اصفهان با روزنامه زاینده‌رود مصاحبه مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری اصفهان با روزنامه زاینده‌رود
مصاحبه مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری...

مجموعه تفریحی شهر رویاها در سال 1400، به عنوان تنهاترین شهربازی استاندارد در ایران، از اداره کل استاندارد ایران...

استانداردسازی مجموعه تفریحی شهر رویاها استانداردسازی مجموعه تفریحی شهر رویاها
استانداردسازی مجموعه تفریحی شهر...

مجموعه شهر رویاها در سال 1400 گواهی استاندارد را از اداره کل استاندارد ایران اخذ نمود