نخستین جشنواره عکس نیمه‌ پنهان نخستین جشنواره عکس نیمه‌ پنهان
نخستین جشنواره عکس نیمه‌ پنهان

اعلام فراخوان: شنبه ۲۷ دی‌ماه ۹۹ مهلت ارسال آثار: پنج شنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۹۹ داوری آثار: شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۹۹ اعلام...

زوال گردشگری اصفهان زوال گردشگری اصفهان
زوال گردشگری اصفهان

زوال گردشگری اصفهان علی معینی: هیچ‌کس در استان، حامی گردشگری نیست