اخبار فعالیت‌های شرکت
تعطیلی مجموعه‌ها بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با کرونا تعطیلی مجموعه‌ها بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با کرونا
تعطیلی مجموعه‌ها بر اساس تصمیم...

تعطیلی تمامی مجموعه‌های تحت پوشش شرکت توسعه گردشگری شهرداری اصفهان در روزهای 12 و 13 فروردین ماه

ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان
ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی...

ارزیابی شرکت توسعه بر اساس مدل EFQM مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان گفت: رویکرد ارزیابی...

برگزاری هفتمین دوره قرعه‌کشی جشنواره زمستانی #هم_فال_هم_تماشا در تابستان ۹۹ برگزاری هفتمین دوره قرعه‌کشی جشنواره زمستانی #هم_فال_هم_تماشا در تابستان ۹۹
برگزاری هفتمین دوره قرعه‌کشی جشنواره...

به‌منظور تعيين برنده‌هاي شرکت‌کنندگان از تاریخ 99/۰۴/14 لغایت 99/۰۵/17 در جشنواره تابستانه "هم فال و هم تماشا"

برگزاری  ششمین دوره قرعه‌کشی جشنواره زمستانی #هم_فال_هم_تماشا در تابستان ۹۹ برگزاری  ششمین دوره قرعه‌کشی جشنواره زمستانی #هم_فال_هم_تماشا در تابستان ۹۹
برگزاری ششمین دوره قرعه‌کشی جشنواره...

ششمین دوره قرعه‌کشی جشنواره زمستانی #هم_فال_هم_تماشا در تابستان ۹۹ برگزار شد.