اخبار فعالیت‌های شرکت
برگزاری هفتمین دوره قرعه‌کشی جشنواره زمستانی #هم_فال_هم_تماشا در تابستان ۹۹ برگزاری هفتمین دوره قرعه‌کشی جشنواره زمستانی #هم_فال_هم_تماشا در تابستان ۹۹
برگزاری هفتمین دوره قرعه‌کشی جشنواره...

به‌منظور تعيين برنده‌هاي شرکت‌کنندگان از تاریخ 99/۰۴/14 لغایت 99/۰۵/17 در جشنواره تابستانه "هم فال و هم تماشا"

برگزاری  ششمین دوره قرعه‌کشی جشنواره زمستانی #هم_فال_هم_تماشا در تابستان ۹۹ برگزاری  ششمین دوره قرعه‌کشی جشنواره زمستانی #هم_فال_هم_تماشا در تابستان ۹۹
برگزاری ششمین دوره قرعه‌کشی جشنواره...

ششمین دوره قرعه‌کشی جشنواره زمستانی #هم_فال_هم_تماشا در تابستان ۹۹ برگزار شد.