اخبار فعالیت‌های شرکت
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان و انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی داران ایران امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان و انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی داران ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت...

امضای تفاهم‌نامه به منظور پیشبرد اهداف پساکرونا

نمایشگاه آثار منتخب نخستین جشنواره ملّی عکس نیمه پنهان نمایشگاه آثار منتخب نخستین جشنواره ملّی عکس نیمه پنهان
نمایشگاه آثار منتخب نخستین جشنواره...

برگزاری نمایشگاه آثار منتخب در دو بخش چاپی نمایشگاهی و نمایش دیجیتال

اختتامیه نخستین جشنواره عکس ملی نیمه پنهان اختتامیه نخستین جشنواره عکس ملی نیمه پنهان
اختتامیه نخستین جشنواره عکس ملی...

پایان کار نخستین جشنواره عکس ملی نیمه پنهان با اعلام اسامی نفرات برتر

تله‌کابین صفه و تله‌سی‌یژ ناژوان، تعطیل تا اطلاع ثانوی تله‌کابین صفه و تله‌سی‌یژ ناژوان، تعطیل تا اطلاع ثانوی
تله‌کابین صفه و تله‌سی‌یژ ناژوان،...

تله‌کابین صفه و تله‌سی‌یژ ناژوان تا اطلاع ثانوی تطیل شدند

ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان
ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی...

ارزیابی شرکت توسعه بر اساس مدل EFQM مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان گفت: رویکرد ارزیابی...