هدیه ویژه برای کادر درمان بیمارستان‌های درگیر با بیماری کرونا هدیه ویژه برای کادر درمان بیمارستان‌های درگیر با بیماری کرونا
هدیه ویژه برای کادر درمان بیمارستان‌های...

همکاری شرکت توسعه گردشگری شهرداری اصفهان، شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان جهت قدردانی از زحمات کادر درمان بیمارستان‌های...

تحویل سال شمسی 1400 تحویل سال شمسی 1400
تحویل سال شمسی 1400

تنها تعطیلی زیر مجموعه‌های شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی ، فرهنگی و ورزشی سپاهان

ارزیابی شرکت توسعه گردشگری سپاهان بر اساس مدل EFQM ارزیابی شرکت توسعه گردشگری سپاهان بر اساس مدل EFQM
ارزیابی شرکت توسعه گردشگری سپاهان...

ارزیابی شرکت توسعه بر اساس مدل EFQM مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان گفت: رویکرد ارزیابی...

نخستین جشنواره عکس نیمه‌ پنهان نخستین جشنواره عکس نیمه‌ پنهان
نخستین جشنواره عکس نیمه‌ پنهان

اعلام فراخوان: شنبه ۲۷ دی‌ماه ۹۹ مهلت ارسال آثار: پنج شنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۹۹ داوری آثار: شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۹۹ اعلام...

برگزاری برنامه تخفیفی تفریح برای همه برگزاری برنامه تخفیفی تفریح برای همه
برگزاری برنامه تخفیفی تفریح برای...

ویژه جامعه مکرم ایثارگری استان اصفهان

برگزاری برنامه تخفیفی تفریح برای همه برگزاری برنامه تخفیفی تفریح برای همه
برگزاری برنامه تخفیفی تفریح برای...

ویژه پرسنل محترم گروه صنایع گیتی‌پسند