نخستین جشنواره عکس نیمه‌ پنهان نخستین جشنواره عکس نیمه‌ پنهان
نخستین جشنواره عکس نیمه‌ پنهان

اعلام فراخوان: شنبه ۲۷ دی‌ماه ۹۹ مهلت ارسال آثار: پنج شنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۹۹ داوری آثار: شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۹۹ اعلام...

برگزاری برنامه تخفیفی تفریح برای همه برگزاری برنامه تخفیفی تفریح برای همه
برگزاری برنامه تخفیفی تفریح برای...

ویژه پرسنل محترم گروه صنایع گیتی‌پسند