اخبار
روند صعودی استفاده از تله‌سی‌یژ ناژوان و تله‌کابین صفه اصفهان/ میزان بازدیدها به 125 هزار نفر رسید روند صعودی استفاده از تله‌سی‌یژ ناژوان و تله‌کابین صفه اصفهان/ میزان بازدیدها به 125 هزار نفر رسید
روند صعودی استفاده از تله‌سی‌یژ...

روند صعودی استفاده از تله‌سی‌یژ ناژوان و تله‌کابین صفه اصفهان/ میزان بازدیدها به 125 هزار نفر رسید

ترن معلق همچنان محبوب‌ترین بازی شهر رویاها/ رویاها باز هم رکورد زد ترن معلق همچنان محبوب‌ترین بازی شهر رویاها/ رویاها باز هم رکورد زد
ترن معلق همچنان محبوب‌ترین بازی...

ترن معلق همچنان محبوب‌ترین بازی شهر رویاها/ رویاها باز هم رکورد زد

بیش از 100 هزار نفر از ابرسازه‌های تفریحی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی استفاده کردند/ بازدیدکنندگان تله‌سی‌یژ رکورد زدند بیش از 100 هزار نفر از ابرسازه‌های تفریحی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی استفاده کردند/ بازدیدکنندگان تله‌سی‌یژ رکورد زدند
بیش از 100 هزار نفر از ابرسازه‌های...

بیش از 100 هزار نفر از ابرسازه‌های تفریحی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی استفاده کردند/ بازدیدکنندگان تله‌سی‌یژ رکورد...

تعداد گردشگران تله‌کابین صفه، تله‌سی‌یژ ناژوان و شهر رویاها به 90 هزار نفر رسید تعداد گردشگران تله‌کابین صفه، تله‌سی‌یژ ناژوان و شهر رویاها به 90 هزار نفر رسید
تعداد گردشگران تله‌کابین صفه، تله‌سی‌یژ...

در هفتمین روز از نوروز 1401 نزدیک به 15 هزار نفر از مجموعه‌های تفریحی گردشگری شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی فرهنگی...

نورپردازی و تعویض پایه‌های روشنایی مجموعه گردشگری صفه به مناسبت نوروز نورپردازی و تعویض پایه‌های روشنایی مجموعه گردشگری صفه به مناسبت نوروز
نورپردازی و تعویض پایه‌های روشنایی...

نورپردازی و تعویض پایه‌های روشنایی مجموعه گردشگری صفه به مناسبت نوروز

بیش از 70 هزار گردشگر از تله‌کابین صفه، تله‌سی‌یژ ناژوان و شهر رویاها استفاده کردند بیش از 70 هزار گردشگر از تله‌کابین صفه، تله‌سی‌یژ ناژوان و شهر رویاها استفاده کردند
بیش از 70 هزار گردشگر از تله‌کابین...

بر اساس آمار به دست آمده، مجموعه‌های شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی فرهنگی ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان، در روز ششم...