آگهی مزایده اماکن شرکت توسعه سیاحتی سپاهان شهرداری اصفهان در سال 1402 منتشر شد
  • سه شنبه 30 خرداد 1402
  • 443
  • 0
آگهی مزایده اماکن شرکت توسعه سیاحتی سپاهان شهرداری اصفهان در سال 1402 منتشر شد
آگهی مزایده اماکن شرکت توسعه سیاحتی سپاهان شهرداری اصفهان در سال 1402 منتشر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان، مزایده عمومی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان- سال 1402 به همراه لیست اماکن آن منتشر شد. 

شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و  ورزشی سپاهان (وابسته به شهرداری اصفهان) به استناد آیین نامه معاملات شرکت و اختیارات مدیرعامل در نظر دارد نسبت به اجاره واحدهای تجاری اماکن تحت مدیریت خود براساس صرفه و صلاح شرکت از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می‌آید در صورت تمایل و دارا بودن شرایط لازم با در نظر گرفتن مراتب ذیل نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند. 

1. موضوع مزایده عبارت است از: 

واگذاری تعدادی از اماکن شرکت به صورت اجاره در مجتمع بزرگ گردشگری صفه، تله‌سی‌یژ ناژوان و مجموعه شهربازی شهر رویاها 

2. محل های دریافت اسناد مزایده: 

واحد امور مالی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان به نشانی: اصفهان، بزرگراه شهدای صفه، ضلع شرقی پارک کوهستانی صفه، مجتمع گردشگری صفه، ساختمان اداری

ارتباط از طریق شماره رسمی شرکت 09134898327 در پیام‌رسان ایتا 

3. از تاریخ نشر آگهی (سه شنبه، 1402/03/30) در روزنامه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/04/05 است. 

پیشنهاد دهندگان برای دریافت هر یک از اسناد، نقشه و مشخصات محل اجاره مذکور باید مبلغ 500/000 ریال به یکی از حسابهای بانکی شرکت (قابل پرداخت در محل امور مالی شرکت) واریز و فیش مربوطه را به امور مالی شرکت ارائه کنند تا اسناد و مشخصات مربوط به آنان تحویل گردد. 

4. تسلیم پیشنهادها: 

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را به ریال با عدد و حروف با رعایت مفاد دستورالعمل و به شرح مندرج در اسناد مزایده تکمیل و تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/04/05 به آدرس: اصفهان، بزرگراه شهدای صفه، مجتمع بزرگ گردشگری صفه، ساختمان اداری شرکت به امور مالی تسلیم نمایند. 

5. تاریخ گشایش پیشنهادها: 

کمیسیون عالی معاملات روز چهارشنبه 1402/04/07 جهت گشایش پیشنهادها تشکیل میگردد. 

6. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

7. کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. 

8. سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است. 

انتهای پیام/

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر