علی معینی؛ مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان (شهرداری اصفهان) با محمدجواد عیدی دیدار کرد
  • چهارشنبه 4 تیر 1399
  • 1661
  • 0
علی معینی؛ مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان (شهرداری اصفهان) با محمدجواد عیدی دیدار کرد
علی معینی؛ مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان (شهرداری اصفهان) با محمدجواد عیدی دیدار کرد

دیدار صمیمانه علی معینی؛ مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان (شهرداری اصفهان) با محمدجواد عیدی؛ معاون شهردار اصفهان و مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

@SepahanTourismco

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر