آرشیو
🏔 برگزاری کوه‌پیمایی و آموزش کوه‌نوردی در کوه صفه
🏔 برگزاری کوه‌پیمایی و آموزش کوه‌نوردی در کوه صفه

ویژه برنامه روز جهانی کوهستان با حضور ۲۵۰ نفر از فعالان کوه‌نوردی برگزار گردید

برگزاری برنامه تخفیفی به مناسبت گرامی‌داشت روز دانشجو 1398
برگزاری برنامه تخفیفی به مناسبت گرامی‌داشت روز دانشجو...

برگزاری برنامه تخفیفی به مناسبت گرامی‌داشت روز دانشجو 1398

برگزاری مانور امداد و نجات تله‌سی‌یژ ناژوان
برگزاری مانور امداد و نجات تله‌سی‌یژ ناژوان

گزارش_تصویری از برگزاری مانور امداد و نجات تله‌سی‌یژ ناژوان