حضور شهردار_اصفهان در جمع کارگران به مناسبت روز جهانی
حضور شهردار_اصفهان در جمع کارگران به مناسبت روز جهانی...

حضور شهردار محترم، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورا شهر و مدیران ارشد شهرداری اصفهان در جشن بزرگ "سحرخیز تر از صبح" ویژه روز جهانی "کار و کارگر"

برگزاری جشن
برگزاری جشن "سحرخیزتر از صبح" ویژه خانواده بزرگ ۳۰...

جشنی به رنگ سادگی جشن "سحرخیزتر از صبح" ویژه خانواده بزرگ ۳۰ هزار نفری کارگران شهرداری اصفهان در شهر رویاها

طرح ویژه خانواده بزرگ فرهنگیان و کارگران
طرح ویژه خانواده بزرگ فرهنگیان و کارگران

طرح ویژه شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم

بدل مردان آهنین از اصفهان آمد
بدل مردان آهنین از اصفهان آمد

نوروز ۹۸ گردان گود روی آنتن شکبه ورزش رفت تا جای خالی مردان آهنین را پر کند