بازدید شهردار اصفهان از مجموعه تفریحی شهر رویاها
  • دوشنبه 3 دی 1397
  • 804
  • 0
بازدید شهردار اصفهان از مجموعه تفریحی شهر رویاها
بازدید شهردار اصفهان از مجموعه تفریحی شهر رویاها

بازدید دکتر نوروزی شهردار اصفهان از مجموعه فرهنگی-تفریحی شهررویاها

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر