جستجو در سایت
یک شنبه 19 بهمن 1399

ارزیابی شرکت توسعه بر اساس مدل EFQM مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان گفت: رویکرد ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM است تا نقاط قوت و ضعف شناسایی و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعالیت و بخش‌های مختلف شرکت ارائه شود.

یک شنبه 10 آذر 1398

به مناسبت ۱۶ آذرماه روز دانشجو، دانشجویان گرامی می‌توانند از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ آذرماه به مدت یک هفته از تخفیفات مراکز تفریحی در اختیار شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی‌‌، فرهنگی و ورزشی سپاهان بهره‌مند شوند.