جستجو در سایت
شنبه 15 خرداد 1400

چرا با بازرسی‌های ادواری انجام شده اداره استاندارد طی سال‌های اخیر اجازه کار به این مراکز داده شد، اما در این برهه زمانی این اتفاق عکس انجام شد؟

جمعه 29 اسفند 1399

بازدید شهردار اصفهان و مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان از خط 2 تله‌کابین