جستجو در سایت
یک شنبه 14 فروردین 1401

بازدید 500 هزار گردشگر از مجموعه‌های گردشگری شرکت توسعه سپاهان/ 200 هزار نفر از ابرسازه‌های تفریحی استفاده کردند

یک شنبه 7 فروردین 1401

بر اساس آمار به دست آمده، مجموعه‌های شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی فرهنگی ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان، در روز ششم فروردین 1401 میزبان 13 هزار نفر و در مجموع در شش روز نخست سال جدید میزبان بیش از 70 هزار نفر گردشگر بوده است.