آگهی مزایده عمومی
  • سه شنبه 1 شهریور 1401
  • 519
  • 0
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان، شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان (وابسته به شهرداری اصفهان) به استناد آیین‌نامه معاملات شرکت و اختیارات مدیرعامل در نظر دارد نسبت به  اجاره واحدهای تجاری اماكن تحت مديريت خود بر اساس صرفه و صلاح شرکت از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

بدین‌وسیله از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت به‌عمل مي‌آيد در صورت تمایل و دارا بودن شرایط لازم با در نظر گرفتن مراتب ذیل نسبت به شركت در مزايده اقدام نمايند.

1-موضوع مزایده عبارت است از:

 واگذاری تعدادی از اماکن شرکت به صورت اجاره و مشارکت در مجموعه گردشگری صفه، تله سی­یژ ناژوان و مجموعه شهربازی شهر رویاها

2-محل­های دریافت اسناد مزایده:

3-1- واحد امور مالي شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان به نشاني: اصفهان، بزرگ‌راه شهدای صفه، ضلع شرقی پارک کوهستانی صفه، منطقه گردشگری صفه، ساختمان اداری است.

3-2- ارتباط از طریق شماره واتس­آپ رسمی شرکت 8327-489-0913

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/06/10 است.

1-4- پیشنهاددهندگان برای دریافت هر یک از اسناد، نقشه و مشخصات محل اجاره مذکور باید مبلغ 500.000 ریال به یکی از حساب های بانکی شرکت(قابل پرداخت در محل امور مالی شرکت) واریز و فیش مربوطه را به امور مالی شرکت ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوط به آنان تحویل گردد.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را به ریال با عدد و حروف با رعایت مفاد دستورالعمل و به شرح مندرج در اسناد مزايده تکمیل و تا پايان ساعت اداري روز پنجشنبه مورخ 1401/06/10 به آدرس: اصفهان، بزرگراه شهداي صفه،‌ منطقه نمونه گردشگری صفه، ساختمان اداری شرکت به امورمالی تسلیم نمايند.

5- تاریخ گشایش پیشنهادها:  کمیسیون عالی معاملات در ساعت 12 روز شنبه مورخ 1401/06/12 جهت گشایش پیشنهادها تشکیل می‌گردد.

6- مبلغ تضمین شرکت در مزایده سی میلیون ریال (30/000/000 ریال) است.

7- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپردههای مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطلاعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.

انتهای پیام/

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر