ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان
  • شنبه 18 بهمن 1399
  • 1162
  • 0
ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان
ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان

  ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان

ارزیابی شرکت توسعه بر اساس مدل EFQM

مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان گفت: رویکرد ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM است تا نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و برای بهبود وضعیت فعالیت و بخش‌های مختلف شرکت پیشنهاداتی ارائه شود

علی معینی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اجرای این پروژه پژوهشی، اظهار کرد: پروژه پژوهشی ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شرکت بر اساس مدل EFQM در سطح ستاد، شهرداری‌های مناطق و سازمان‌های وابسته توسط اداره ارزیابی عملکرد سازمانی اجرا می‌شود
مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان با اشاره به رویکرد این پژوهش، تصریح کرد: رویکرد این مدل استفاده از فرآیند خود ارزیابی در راستای بررسی سطح شرکت است تا نقاط قوت و ضعف شناسایی و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعالیت و بخش‌های مختلف شرکت ارائه شود
وی با بیان اینکه این طرح با مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل شرکت اجرا شد، افزود: ارزیابی عملکرد و مقایسه با استانداردها، جایگاه فعلی شرکت را از منظر بلوغ سازمانی تبیین کرده و از این طریق باید با بهبود روش‌ها و سیستم‌ها، حرکتی رو به جلو داشته باشد

معینی اظهار کرد: یکی از دلایل تعالی سازمانی در واقع نقش شرکت‌ها است تا با توجه به تغییرات فضای کسب و کار برای بقا و رشد خود و تأمین نیاز به مدیریت منابع از اهداف تعالی استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان با تاکید بر این موضوع که نتایج حاصل از این پروژه جهت بهره‌برداری در اختیار مدیران شرکت قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: شرکت باید به‌طور مستمر عملکرد خود را ارزیابی کرده و استراتژی‌های آتی خود را بر اساس این ارزیابی‌ها تدوین کند
کد خبر 473259

 

 

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر