برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی،فرهنگی و ورزشی سپاهان
  • شنبه 22 آذر 1399
  • 966
  • 0
برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی،فرهنگی و ورزشی سپاهان
برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی،فرهنگی و ورزشی سپاهان

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری سپاهان شهردرای اصفهان:درشرایط کرونا زده این ماهها ودرزمانه افول فعالیت های حوزه گردشگری درجای جای دنیا،مجمع سالانه شرکت توسعه گردشگری سپاهان برگزارشد
  
علی معینی مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی،فرهنگی و ورزشی سپاهان دراین خصوص افزود:حال گردشگری وفعالان حوزه تفریحات وسفر
ازسرمایه گذارومدیرتا تمامی زحمت کشان این عرصه خوب نیست.مشاغل بسیاری با نابودی کامل ازدست رفته اند وبسیاری دیگرنفس های آخرشان را 
می کشند،اگرتدبیری نباشدفردای پایان کرونابحران بزرگی رادرتمامی مشاغلی که،ازهررسته ای ازاین اپیدمی،آسیب دیده اندرا شاهدخواهیم بودواین یعنی
مخاطره حیات میلیونها انسان،به خاطرعدم تامین مالی زندگی ومعاش خانوادهایشان
علی معینی درادامه خاطرنشان کرد:با این وجودباانرژی وامیدوارتلاش می کنیم آماده ترازپیش برای زمانه پساکروناخدمت رسان شادی ونشاط شهروندان و
گردشگران عزیزباشیم
ودرکلام آخرسپاس من ازتمامی همکاران عزیزم درشرکت توسعه وهیات مدیره پشتیبان،بابت تلاش های بی وقفه درسالی که گذشت
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر