بازگشایی زاینده‌رود تأثیر بسزایی بر افزایش روحیه نشاط و شادابی مردم استان اصفهان داشته است
  • یک شنبه 24 شهریور 1398
  • 976
  • 0
بازگشایی زاینده‌رود تأثیر بسزایی بر افزایش روحیه نشاط و شادابی مردم استان اصفهان داشته است
بازگشایی زاینده‌رود تأثیر بسزایی بر افزایش روحیه نشاط و شادابی مردم استان اصفهان داشته است

دکتر عباس رضایی، استاندار اصفهان:
 بازگشایی زاینده‌رود تأثیر بسزایی بر افزایش روحیه نشاط و شادابی مردم استان اصفهان داشته است و به اذعان متخصصان امید و سرزندگی را در بین مردم استان بیش‌تر شده است به همین دلیل در تلاش هستیم تا این رودخانه جاری بماند.
 امسال پس از ۱۲ سال، دوباره کشت بهاره داشتیم و کار و فعالیت در این حوزه رونق خوبی داشته است

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر