تکرار یک اشتباه در بودجه گردشگری
  • یک شنبه 15 تیر 1399
  • 755
  • 0
تکرار یک اشتباه در بودجه گردشگری
تکرار یک اشتباه در بودجه گردشگری

🌍 تکرار یک اشتباه در بودجه گردشگری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌ اسلامی در جدیدترین گزارش خود، به بررسی و ارزیابی بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی در لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته و یادآور شده که هم‌چنان برای چندمین سال متوالی سهم نهادهای مختلف در توسعه گردشگری تصریح نشده است.

طبق این گزارش، از مجموع اعتبار امور ده‌گانه از منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۱۳۹۸ اعتباری معادل ۸ هزار و ۵۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری در نظر گرفته شده است.

در این میان مجموع اعتبارات سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری معادل هزار و ۱۱۲ میلیارد و ۵۳۲ میلیون تومان است که نسبت به قانون بودجه سال‌ جاری حدود نیم درصد افزایش داشته است. طبق لایحه بودجه ۹۸، مجموع اعتبارات هزینه‌ای این سازمان ۴۶۶میلیارد و ۹۱۳میلیون تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۷، معادل ٢/٨٩ درصد رشد داشته و مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای آن در لایحه برابر ۶۴۵ میلیارد و ۶۱۹ میلیون تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ معادل ١/١٩ درصد کاهش نشان می‌دهد.

امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری در این لایحه به هشت فصل تقسیم شده که سه فصل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از آن جمله است. در میان این سه فصل، بیشترین میزان اعتبار متعلق به فصل میراث‌فرهنگی با ۵۴۹ میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان برابر با ٦/٨٢ درصد از امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری، پس از آن فصل گردشگری با ۴۰۷ میلیارد و ۱۹میلیون تومان، معادل ٥/٠٥ درصد امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری و فصل صنایع‌دستی با ۹۳ میلیارد و ۶۵۳میلیون تومان برابر با ١/١٦ درصد امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری کمترین اعتبار را در میان سه فصل مزبور دارا است. سه فصل در مجموع اعتباری معادل ٠/٢١ درصد از بودجه منابع عمومی دولت را دربرمی‌گیرند. در واقع فصل میراث‌فرهنگی ٠/١١ درصد، فصل گردشگری ٠/٠٨ درصد و فصل صنایع‌دستی ٠/٠٢ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را شامل می‌شوند. / دنیای اقتصاد

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر