جلسات اعضای شورای شهر اصفهان با تیم‌های مختلف اتاق بازرگانی پاریس
  • چهارشنبه 4 تیر 1399
  • 778
  • 0
جلسات اعضای شورای شهر اصفهان با تیم‌های مختلف اتاق بازرگانی پاریس
جلسات اعضای شورای شهر اصفهان با تیم‌های مختلف اتاق بازرگانی پاریس

🌍 جلسات اعضای شورای شهر اصفهان با تیم‌های مختلف اتاق بازرگانی پاریس
- بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌سازی
- توسعه صنعت گردشگری
- توسعه روابط نمایشگاهی و کارآفرینی شهری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر