همکاری با شرکت توسعه گردشگری چهارمحال‌وبختیاری
  • یک شنبه 22 دی 1398
  • 709
  • 0
همکاری با شرکت توسعه گردشگری چهارمحال‌وبختیاری
همکاری با شرکت توسعه گردشگری چهارمحال‌وبختیاری

🌍 امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت توسعه گردشگری چهارمحال‌وبختیاری
شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان (شهرداری اصفهان) در زمینه توسعه صنعت گردشگری، گسترش ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذار و توسعه اقتصاد شهری تفاهم‌نامه‌ای با شرکت توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری امضا کرد.
علی معینی مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان اظهار داشت:
توان بالای فنی مهندسی شرکت و استراتژی تدوین شده با تاکید بر رویکرد توسعه گردشگری، این فرصت را فراهم آورده تا بتوانیم در زمینه مشاوره، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های بزرگ گردشگری و تفریحی همکاری داشته‌باشیم.
سید مرتضی فیاضی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری در دیدار با علی معینی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی٬ فرهنگی و ورزشی سپاهان گفت: این شرکت در نظر دارد در راستای ارایه تورهای گردشگری دو سویه و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های موقت و دایمی صنایع دستی نیز همکاری 
داشته‌باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان، بر اساس این تفاهم‌نامه، دو شرکت توافق کردند پیرامون محورهایی همچون بررسی پتانسیل و ظرفیت‌هایی گردشگری و سرمایه‌گذاری شهری همکاری داشته باشند.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر