• یک شنبه 22 دی 1398
  • 870
  • 0
ویژه‌برنامه تور جهانی جودو
ویژه‌برنامه تور جهانی جودو

شرکت توسعه گردشگری سپاهان حامی ویژه‌برنامه تور جهانی جودو 
🌍 ویژه‌برنامه تور جهانی جودو
سه‌شنبه ۲۸ فروردین‌ماه 
ساعت ۱۶ الی ۱۹
اصفهان - میدان نقش‌جهان 
🔸شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
🔹هیات جودو استان اصفهان
 
برنامه تور جهانی جودو با مشارکت شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان برگزار شد و پس از خاتمه برنامه، فرصتی دست داد تا با علی معینی، مدیرعامل این شرکت گفت وگو کنیم. 
وی درباره برگزاری تورجهانی جودو می گوید: «تورجهانی ijf ویژه آمــوزش جـــــودو و شناساندن بحث ورزش به جوانان و نوجوانــــان و نونهالان اســـــت و از مسیری که می‌گذشت، به اصفهان آمد.»
معینی درباره دلایـــــل مشــــــارکت شرکت توسعه مجتمع‌هـــــای سیاحتی، فرهنگــــی و ورزشی سپاهان برای اجرای این برنامه می‌گوید: «یکی از رسالت‌های این شرکت، توسعه ورزش با نگاه گردشگری است. ورزش را بهانه خوبی برای نزدیکی ملت‌ها می‌دانیم. ورزش ابــــــزار صلـــــح و زمینــــه آشــــنایی بین ملت‌هــــاســــــــت. امیدواریــــم با گسترده‌شــــدن ارتباطات بین‌المللی با ابزار ورزش و با کمک اصحاب رسانه، این مسیر توسعه مطلوبی پیدا کنــــد و از نتایج و مواهب آن، شهر و مردم و امر گردشگری استفاده کنند. 
دکتر نوروزی شهردار اصفهان در مراسم تور جهانی جودو در جمع جوانان و پيشکسوتان این رشته گفت:
ورزش، ملت ها و دولت ها را به هم پیوند می دهد و معرفی کننده تمدن ها است 
فریده روشن، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان:
ورزش نشاط و هم‌بستگی اجتماعی را افزایش می‌دهد 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر