آرشیو
🌎 توقف گذر آقانجفی در حریم درجه یک میدان نقش‌جهان
🌎 توقف گذر آقانجفی در حریم درجه یک میدان نقش‌جهان

گذر آقانجفی در حریم درجه یک میراث تاریخی و فرهنگی میدان نقش‌جهان توقف کرد.

تأکید بر اجرای صحیح طرح #اصفهان_٢٠٢٠
تأکید بر اجرای صحیح طرح #اصفهان_٢٠٢٠

نصیر ملت رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در برنامه رادیویی «صدای شهر»

برگزاری روز جهانی جهانگردی محرمی
برگزاری روز جهانی جهانگردی محرمی

برگزاری مراسم آیینی، تعزیه و شبیه‌خوانی و رعایت شئونات ماه محرم و پرداختن به ظرفیت‌های گردشگری مذهبی