ضربه کرونا بر پیکر صنایع دستی و گردشگری اصفهان ضربه کرونا بر پیکر صنایع دستی و گردشگری اصفهان
ضربه کرونا بر پیکر صنایع دستی و...

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اعلام کرد:

تصویب لایحه‌ی پرداخت مالیات جهت خروج از کشور تصویب لایحه‌ی پرداخت مالیات جهت خروج از کشور
تصویب لایحه‌ی پرداخت مالیات جهت...

لایحه‌ی پرداخت مالیات جهت خروج از کشور، توسط دولت تصویب شد.